Zakupy online

Serwis używa HTTP Cookies szyfrowanych przy uzyciu algorytmu Rijndael lub Blowfish do przechowywania wszystkich informacji z sesji użytkownika. Poszczególne HTTP Cookies dla okreslonego użytkownika są składowane w pamięci podrecznej jego przeglądarki WWW.

HTTP Cookie użytkownika

Poniższa tabela zawiera nazwy i opisy zmiennych przechowywanych w HTTP Cookie, które sa powiązane z aktualnymi odwiedzinami użytkownika Serwisu:

Zmienna

Opis

date_add

Data i czas utworzenia HTTP Cookie.

id_lang

Domyślny język używany w Serwisie. W serwisach wielojęzycznych możliwy do wyboru przez użytkownika.

id_currency

Domyślna waluta używana w Serwisie. W serwisach wielowalutowych możliwa do wyboru przez użytkownika.

last_visited_category

Ostatnio odwiedzona przez użytkownika kategoria produktów.

ajax_blockcart_display

Oznaczenie, czy koszyk jest "rozwinięty" (z widocznymi szczegółami), czy "zwinięty" (tylko podsumowanie).

Viewed

Ostatnio przeglądane przez użytkownika produkty.

id_wishlist

Aktualna lista życzeń użytkownika.

checkedTOS

Czy użytkownik zaakceptował pole wyboru "Regulamin": tak / nie.

id_guest

ID gościa, gdy uzytkownik nie jest zalogowany w Serwisie.

id_connections

ID aktualnej sesji połączenia przeglądarki użytkownika z Serwisem.

id_customer

ID uzytkownika, gdy jest zalogowany w Serwisie.

customer_lastname

Nazwisko klienta.

customer_firstname

Imię klienta.

logged

Czy użytkownik jest zalogowany.

passwd

Hasło klienta zaszyfrowane jedonierunkowo (tzw. zahaszowane) algorytmem MD5.

email

Adres email klienta używany do zalogowania.

id_cart

Aktualny koszyk.

checksum

Suma kontrolna utworzona algorytmem Blowfish do sprawdzenia, czy podmiot trzeci nie przechwycił sesji połączenia.

_name

Unikalna nazwa HTTP Cookie.

_expire

Data i czas wygasania HTTP Cookie. Domyślnie HTTP Cookie wygasa po 20 dniach.

_domain

Nazwa domeny Serwisu: cookiedesign.eu.